Maksymy delfickie – komentarz cz. 8 – o Bogactwie

 1. Bogać się sprawiedliwie Πλουτει δικαιως
 2. Gromadź własność uczciwie Δικαιως κτω
 3. Bądź zamożny jako śmiertelnik Ευ πασχε ως θνητος
 4. Nie wierz w bogactwo Πλουτω απιστει
 5. Wypracuj własność Εργαζου κτητα
 6. Nie porzucaj oszczędności Φειδομενος μη λειπε
 7. Panuj nad wydatkami Δαπανων αρχου
 8. Poluj na to co korzystne Το συμφερον θηρω
 9. Strzeż swojego Ιδια φυλαττε
 10. Używaj własności Χρω χρημασιν
 11. Ciesz się tym, co posiadasz Κτωμενος ηδου
 12. Dawaj ze swojego Εχων χαριζου
 13. Niczego nie zazdrość Φθονει μηδενι
 14. Stroń od cudzego Αλλοτριων απεχου
 15. Oddawaj coś wziął Λαβων αποδος

Ostatnia już grupa wyodrębnionych przeze mnie maksym pomaga nam nabrać właściwego stosunku do dóbr materialnych. Najpierw zaskakuje pozytywny stosunek do bogactwa. Maksymy nakazują nam się bogacić, być zamożnym. Precyzują jednocześnie, w jaki sposób i po co. Dwie pierwsze kładą nacisk na uczciwość w bogaceniu się (1) i gromadzeniu własności (2). Kolejne dwie maksymy mówią o stosunku do bogactwa. Pierwsza z nich przypomina, że bogactwa nie zabierzemy do grobu (3). Świadomość tego powinna właściwie ustawić bogactwo w hierarchii naszych wartości. Kolejna maksyma (4) zaleca, by nie pokładać ufności w bogactwie. Bogactwo jest tylko środkiem, czymś zewnętrznym i jako takie zależy od nas tylko częściowo. Ufność należy pokładać we własną cnotę i pomoc Bogów.

Kolejne pięć maksym (5-9) odnosi się do tego, jak bogactwo pozyskiwać, a więc: pracą, oszczędnością i kontrolą nad wydatkami oraz strzeżenie — domyślnie przed złodziejami. Ale bogactwo nie jest celem samym w sobie, jak wspomniałem jest wyłącznie środkiem. Maksymy mówią nam do czego: oczywiście bogactwo ma sens, gdy jest użyteczne (10), pieniądze należy wydawać — do tego tylko są. Bogactwo ma dawać nam radość(11), ale bogactwo służyć ma również pomocy innym ludziom(12). Więź z innymi ludźmi znaczy więcej niż bogactwo, dlatego nie należy dopuścić, by stało się z nimi zarzewiem konfliktu. Dlatego — jak pouczają nas ostatnie maksymy — nie należy zazdrościć innym(13), co ułatwi nam poprzestanie na swoim(14). Z pewnością nasze relacje z innymi będą czystsze, jeśli bilans wzajemnych świadczeń będzie kontrolowany, gdy będziemy zwracali długi(15).

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (4)
 • Świetny (1)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pogańska teologia, filozofia, kultura

Strona korzysta z ciasteczek (cookies)! Wiećej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij