Archive for Filozofia

Bogowie a przyroda

W pełni zgadzam się z Ermiklesem, gdy pisze na swym blogu: Jeśli chodzi o mnie, to w przeciwieństwie do chrześcijan odrzucam wiarę w ingerencję Boga czy Bogów w nasze sprawy. Nie winię ich oraz innych ludzi za trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie i inne kataklizmy. Wiem, że są one dziełem natury — całkowicie obojętnej na […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (1)
 • Świetny (1)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (1)
 • Beznadziejny (1)

Wielość Bogów

Ujęcie natury Bogów zaproponowane ostatnio przez Zaratustrę, czyli w zasadzie sprowadzenie ich do funkcji wydaje się bardzo atrakcyjne. Nie tylko pozwala rozwiązać problem tożsamości Bogów w różnych panteonach, ale pozwala też przekształcić teologię politeistyczną w spójny i racjonalny system, o ileż bardziej przekonujący, niż mity poetów. A jednak przy takiej „racjonalizacji” Bogowie coś tracą. Przestają […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (2)
 • Świetny (0)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Funkcje a tożsamość Bogów

  Zaratustra podjął na swym blogu próbę wypracowania, czegoś, co mogłoby stać się filozoficzno – teologiczną podstawą pogańskiego ekumenizmu. Mogłoby, gdyby próba ta zakończyła się sukcesem. Posiada ona wartość, jako pierwszy krok, jednak – śmiem twierdzić, – Autor nie wyczerpał jeszcze wszystkich możliwości, stąd jego konkluzja jest przedwczesna. Zgadzam się, że sztywne rozdzielenie panteonów jest […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (0)
 • Świetny (0)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Etos pogański vs chrześcijański

Na prawicy.net możemy znaleźć artykuł niejakiego Jana Bodakowskiego pt. „Gospodarka i sprawy społeczne w myśli neopogańskiej Zadrugi i jej twórcy Stachniuka”. buy levitra roma Artykuł napisany jest z pozycji typowo Polakatolickich, z licznymi błędami i językiem prostym jak budowa cepa (jest to chyba jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, tekst autora). Bodakowski odwołuje się tylko […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (0)
 • Świetny (1)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz. 8 – o Bogactwie

Bogać się sprawiedliwie Πλουτει δικαιως Gromadź własność uczciwie Δικαιως κτω Bądź zamożny jako śmiertelnik Ευ πασχε ως θνητος Nie wierz w bogactwo Πλουτω απιστει Wypracuj własność Εργαζου κτητα Nie porzucaj oszczędności Φειδομενος μη λειπε Panuj nad wydatkami Δαπανων αρχου Poluj na to co korzystne Το συμφερον θηρω Strzeż swojego Ιδια φυλαττε Używaj własności Χρω χρημασιν […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (2)
 • Świetny (1)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz. 7

PRZYJACIELE Kochaj przyjaźń Φιλιαν αγαπα Strzeż przyjaźni Φιλιαν φυλαττε Bądź życzliwy dla przyjaciół Φιλοις ευνοει Bądź łaskawy dla przyjaciela Φιλω χαριζου Pomagaj przyjaciołom Φιλοις βοηθει Szanuj dobrodziejstwo Ευεργεςιας τιμα Dziel się nieszczęściem Ατυχουντι συναχθου Po rodzinie najważniejsi są przyjaciele. Przyjaźń jest czymś, co jest godne miłości (1). Tym bardziej, że w naszych czasach staje się […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (3)
 • Świetny (0)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz. 6 – o rodzinie

W poprzedniej części omawiałem maksymy odnoszące się do relacji międzyludzkich (przyjaznych i mniej przyjaznych) w sposób ogólnych. Teraz maksymy odnoszące się do konkretnych relacji. Przede wszystkim najbardziej podstawowa: rodzina. Przynoś chwałę przodkom Προγονους στεφανου Szanuj rodziców Γονεις αιδου Staraj się zawrzeć małżeństwo Γαμειν μελλε Panuj w małżeństwie Γαμους κρατει Kieruj żoną Γυναικος αρχε Wychowuj synów […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (1)
 • Świetny (2)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz.5

Kolejne maksymy stanowią wskazówki dotyczące relacji z innymi ludźmi. Ponownie jak poprzednio — zaczną od ujęcia ogólnego, a następnym razem bardziej szczególnego. Nie używaj przysiąg Ορκω μη χρω Uciekaj od przysiąg Εγγυην φευγε Nie składaj obietnic Επαγγελου μηδενι Przemawiaj szczerze Απλως διαλεγου Nie wynoś się nad nikogo Υφορω μηδενα Pierwsze trzy maksymy wiążą się z […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (1)
 • Świetny (2)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz.4

Kolejne maksymy zgrupowałem ze względu na ich odniesienie do tego, co od nas nie zależy: szczęśliwego losu, ale i naturalnych kolei życia. Znaj właściwy czas Καιρον γνωθι Akceptuj czas Καιρον προσδεχου Odpowiadaj w czas Αποκρινου εν καιρω Rozpoznaj szczęście Τυχην νομιζε Lub przypadki Τυχην στεργε Nie wierz szczęściu Τυχη μη πιστευε Działaj szybko Πραττε συντομως […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (2)
 • Świetny (2)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz.3

Maksymy omawiane przeze mnie w poprzedniej części mówiły o tym, jaki powinien być stosunek człowieka do siebie, do swego życia. Maksymy uczyły nas szacunku do siebie samego. Co jednak zrobić, aby naprawdę na szacunek zasłużyć? Jakie cechy w sobie rozwijać? O tym mówią maksymy zebrane przeze mnie w kolejnej grupie. Nie chlub się siłą Επι […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (7)
 • Świetny (2)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (3)
Page 2 of 4«1234»

Pogańska teologia, filozofia, kultura

Strona korzysta z ciasteczek (cookies)! Wiećej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij