Author Archive

Spotkanie redakcji

18 września w Poznaniu odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie połączonej redakcji serwisów pantheion.pl i kritikos.pl. Mimo rozrzucenia nas po całym kraju oraz ograniczenia spotkania do ścisłego grona redakcji, udało nam się obsadzić wszystkie miejsca przy kawiarnianym stoliku i przeprowadzić owocne dyskusje. Rozważaliśmy szereg kwestii: od czysto technicznych, aż po perspektywy ruchu pogańskiego w Polsce i […]

Bogowie nie tylko rozumu

Bogowie starożytnych Greków! Pięknie, ale kim byli ci starożytni Grecy? Gdybym miał czas, zrobiłbym sondę uliczną, obstawiam, że skojarzenia byłyby mniej więcej takie: Pitagoras, ten od trójkąta, Archimedes – od Eureki, Hipokrates od przysięgi, Sokrates, co niczego nie wiedział, itd. Sami mili, nieszkodliwi ludzie. To niezupełnie tak…. Poszukajcie najpierw Grecji na mapie świata starożytnego. Zapewne […]

Źródło mądrości

Niedawno szukając artykułów w bazach danych udarzyło mnie, jak często w logo różnych instytucji akademickich pojawia się Atena. Poniżej zamieszczam wybór takich grafik (jak znajdę inne, uzupełnię ten wpis):   Czasopismo filozoficzne: Philosophia Antiqua BRILL LEIDEN • BOSTON • KÖLN 2002) American Philosophical Society   Uniwersytet Nipissing       Uniwersytet Techniczny Darmstadt Uniwersytet w […]

Ermikles odszedł

Z miesięcznym opóźnieniem dotarła do nas ta smutna wieść. Oto Ermikles, nasz brat w wierze, towarzysz walki, bezkompromisowy i odważny myślą pisarz zakończył swą ziemską wędrówkę, i pod opieką umiłowanego przez siebie Hermesa udał się do cienistych krain. Miejmy nadzieję, że Bogowie Olimpu obdarzą swego pierwszego chyba przybyłego z kraju Polan czciciela odpoczynkiem na elizejskich […]

Akwinaty krytyka politeizmu

Odchodząc od chrześcijaństwa rzadko pozbywamy się od razu wszystkich zaszczepionych nam w nim przekonań. Jednym z poglądów, który zdaje się utrzymywać w umysłach eks- chrześcijan najdłużej, jest przekonanie, iż Bóg jest jeden. Odrzucają Jezusa, ale nie Boga, stają się zatem deistami czy ściślejszymi, bezwyznaniowymi monoteistami. Nawet agnostykom i ateistom wydaje się, iż przekonanie, że jest […]

Fragmenty teologii Marka Terencjusza Warrona

Jednym z kluczowych teologów pogańskich, z którymi polemizuje Augustyn w swym Państwie Bożym jest Marcus Terentius Varro (Waron). Napisał on dzieło historyczno-etnograficzne (jak byśmy dziś je nazwali) Antiquitates rerum humanarum et divinarum, która Augustyn uparcie interpretuje jako dzieło teologiczne. Ale dzięki temu coś się jednak możemy dowiedzieć z lektury ksiąg V, VI i VII. Pozwoliłem […]

Na marginesie Timajosa

  Monoteistom udało się narzucić większości ludziom będącym pod ich wpływem przekonanie, iż istnienie jednego Boga jest bardziej racjonalne i zgodne z rozumem niż istnienie wielu. Posługiwali się w tym szeregiem mniej lub bardziej rozumnych argumentów, spośród których pięc dróg Tomasza z Akwinu należy do najsłynniejszych. Argumentów tych nie wymyślili w większości sami, ale zaczerpnęli […]

Ofiary

Ofiara, krwawa ofiara ze zwierzęcia jest jednym z tych zagadnień, które wzbudzają najwięcej wątpliwości wśród współczesnych politeistów. Wielu odrzuca ją ze względów „humanitarnych”, jako wyraz okrucieństwa w stosunku do zwierząt. Uważam ten argument za chybiony. W porównaniu z dostojnym rytualnym uśmierceniem zwierzęcia, to raczej sposób w jaki dokonuje uboju współczesny przemysł spożywczy jawi się jako […]

Eric Dodds o poganach i chrześcijanach

Książka Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju jest o tyle ważna, że napisał ją jeden z najwybitniejszych, filologów klasycznych ubiegłego wieku Eric R. Dodds. W tytule ważne jest owo i, gdyż Dodds stara się raczej rozrysować ogólną panoramę duchową omawianej epoki, czyli to, co jednym i drugim poniekąd było wspólne, dopiero takie tło pozwala tym […]

Dlaczego nie lubię neoplatoników

Neoplatonicy byli ostatnimi reprezentantami wolnej myśli pogańskiej, zanim została ona zdławiona przez chrześcijaństwo. Podjęli ostatnią próbę ocalenia wiary przodków. Z tego kręgu wywodził się wszak Porfiriusz, Julian, Salustios, Proklos i wielu innych wybitnych filozofów i teologów późnej starożytności. Neoplatończycy nie ulegli presji chrześcijańskich władców, wybierając raczej wygnanie niż niewolę umysłów, nawet, jeśliby zapewniła im ona […]

Page 2 of 4«1234»

Pogańska teologia, filozofia, kultura

Strona korzysta z ciasteczek (cookies)! Wiećej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij