Maksymy delfickie – komentarz cz. 8 – o Bogactwie

Bogać się sprawiedliwie Πλουτει δικαιως Gromadź własność uczciwie Δικαιως κτω Bądź zamożny jako śmiertelnik Ευ πασχε ως θνητος Nie wierz w bogactwo Πλουτω απιστει Wypracuj własność Εργαζου κτητα Nie porzucaj oszczędności Φειδομενος μη λειπε Panuj nad wydatkami Δαπανων αρχου Poluj na to co korzystne Το συμφερον θηρω Strzeż swojego Ιδια φυλαττε Używaj własności Χρω χρημασιν […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (4)
 • Świetny (1)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz. 7

PRZYJACIELE Kochaj przyjaźń Φιλιαν αγαπα Strzeż przyjaźni Φιλιαν φυλαττε Bądź życzliwy dla przyjaciół Φιλοις ευνοει Bądź łaskawy dla przyjaciela Φιλω χαριζου Pomagaj przyjaciołom Φιλοις βοηθει Szanuj dobrodziejstwo Ευεργεςιας τιμα Dziel się nieszczęściem Ατυχουντι συναχθου Po rodzinie najważniejsi są przyjaciele. Przyjaźń jest czymś, co jest godne miłości (1). Tym bardziej, że w naszych czasach staje się […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (5)
 • Świetny (0)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz. 6 – o rodzinie

W poprzedniej części omawiałem maksymy odnoszące się do relacji międzyludzkich (przyjaznych i mniej przyjaznych) w sposób ogólnych. Teraz maksymy odnoszące się do konkretnych relacji. Przede wszystkim najbardziej podstawowa: rodzina. Przynoś chwałę przodkom Προγονους στεφανου Szanuj rodziców Γονεις αιδου Staraj się zawrzeć małżeństwo Γαμειν μελλε Panuj w małżeństwie Γαμους κρατει Kieruj żoną Γυναικος αρχε Wychowuj synów […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (1)
 • Świetny (3)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz.5

Kolejne maksymy stanowią wskazówki dotyczące relacji z innymi ludźmi. Ponownie jak poprzednio — zaczną od ujęcia ogólnego, a następnym razem bardziej szczególnego. Nie używaj przysiąg Ορκω μη χρω Uciekaj od przysiąg Εγγυην φευγε Nie składaj obietnic Επαγγελου μηδενι Przemawiaj szczerze Απλως διαλεγου Nie wynoś się nad nikogo Υφορω μηδενα Pierwsze trzy maksymy wiążą się z […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (3)
 • Świetny (2)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz.4

Kolejne maksymy zgrupowałem ze względu na ich odniesienie do tego, co od nas nie zależy: szczęśliwego losu, ale i naturalnych kolei życia. Znaj właściwy czas Καιρον γνωθι Akceptuj czas Καιρον προσδεχου Odpowiadaj w czas Αποκρινου εν καιρω Rozpoznaj szczęście Τυχην νομιζε Lub przypadki Τυχην στεργε Nie wierz szczęściu Τυχη μη πιστευε Działaj szybko Πραττε συντομως […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (4)
 • Świetny (2)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz.3

Maksymy omawiane przeze mnie w poprzedniej części mówiły o tym, jaki powinien być stosunek człowieka do siebie, do swego życia. Maksymy uczyły nas szacunku do siebie samego. Co jednak zrobić, aby naprawdę na szacunek zasłużyć? Jakie cechy w sobie rozwijać? O tym mówią maksymy zebrane przeze mnie w kolejnej grupie. Nie chlub się siłą Επι […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (7)
 • Świetny (3)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (3)

Maksymy delfickie – komentarz cz.2

Kolejna grupa maksym, jaką wyróżniłem, odnosi się do etyki w wąskim sensie, do relacji do samego siebie, o tym jak wytyczyć kierunek swego życia. Dzielę ją na dwie części — ogólną i szczegółową. Część pierwsza zawiera zatem maksymy odnoszące się w ogólny sposób do samego siebie: Módl się o możliwe Ευχου δυνατα Módl się o […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (4)
 • Świetny (5)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (0)

Maksymy delfickie – komentarz cz.1

Nie ma co, Rutilius przekładając Maksymy Delfickie dał nam kawał pierwszorzędnej strawy duchowej. Zadziwiające połączenie ponadczasowej treści i lapidarności. Postanowiłem, w ramach swego bloga, spróbować zrekonstruować wyrażający się Maksymach etyczny kodeks czy program. W tym celu podzieliłem je tematycznie na kilka bloków. Pierwszy blok grupujący siedem maksym dotyczy relacji z Bogami: Czcij Bogów Θεους σεβου […]

Co sądzisz o tym wpisie?
 • Genialny (5)
 • Świetny (6)
 • Niezły (0)
 • Kiepski (0)
 • Beznadziejny (1)

Pogańska teologia, filozofia, kultura

Strona korzysta z ciasteczek (cookies)! Wiećej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij